softconnect zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników SoftConnectu: nadal wszystko przeznaczamy na rozwój.

W dniu 30 czerwca 2017 roku miało miejsce coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników SoftConnect sp. z o.o. W trakcie posiedzenia rozpatrzono i omówiono w szczególności sprawozdanie finansowe za rok kalendarzowy 2016 oraz sprawozdanie z działalności zarządu za ten sam okres. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, iż pojęto uchwałę o podziale zysku, w której wspólnicy postanowili siódmy z rzędu (a zatem od początku działalności spółki), iż cały wypracowany zysk zostaje w spółce. Potwierdza to niezmienną politykę udziałowców o alokowaniu wszystkich swoich wniesionych wkładów i tych środków, które spółka zarobiła w jej rozwój oraz budowę stabilnego zaplecza finansowego. Pozwala nam to na kontynuowanie polityki ciągłego rozwoju, skupianiu się na doskonaleniu i rozwijaniu naszego oprogramowania a naszym klientom daje gwarancję bezpieczeństwa we współpracy ze stabilnym finansowo i stale rozwijającym się partnerem. Jednocześnie gratulujemy naszemu Szanownemu Panu Prezesowi pochwał od wspólników i kolejnego udzielonego absolutorium.

Dodaj komentarz