Dane rejestrowe

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się nasze dane rejestrowe, informacje o numerze NIP, REGON oraz rachunku bankowym.

Równocześnie, w celu weryfikacji danych rejestrowych zachęcamy Państwa do skorzystania ze strony Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs.

Nazwa (firma)

SoftConnect sp. z o.o.

Siedziba (adres)

Ul. Piłsudskiego 55, 32-540 Trzebinia

NIP

6282235532

REGON

121282996

KRS

0000360647

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych

Zarząd

Łukasz Zieliński – prezes zarządu

Bank

Deutsche Bank Polska S.A.

Rachunek bankowy

55 1910 1048 2105 0346 5769 0001