O firmie

Poniżej przedstawiamy krótki opis założeń powstania naszej spółki i pomysłu na jej działalność.

SoftConnect - wsparcie dla biznesu

Wspieramy biznes od 2010 roku, kiedy to założyliśmy SoftConnect oraz napisaliśmy pierwszą aplikację dedykowaną dla wymagającego kontrahenta. Od tego czasu, nie tracąc ani jednego klienta nieprzerwanie przygotowujemy, wdrażamy i rozwijamy oprogramowanie wspomagające działalność naszych partnerów, przyczyniając się do obsługi ponad 1,5 tyś użytkowników końcowych, milionów dokumentów i terabajtów informacji.

Od samego początku nasza aktywność była ukierunkowana na budowę profesjonalnego oprogramowania wspierającego procesy decyzyjne w ramach działalności wszystkich działów przedsiębiorstwa.

Ideą przyświecającą nam przy budowie oprogramowania jest możliwość prowadzenia każdego procesu decyzyjnego oraz każdego procesu pozyskania i udostępniania informacji w ramach jednego rozwiązania programistycznego. Użytkownicy korzystają z jednego prostego i intuicyjnego programu, w ramach szybkiego dostępu cyfrowego do wszystkich informacji. Rozwiązanie to umożliwia upowszechnienie w firmie dostępu do informacji cyfrowych i informatycznych zasobów firmy przy minimalnych kosztach budowy systemu, jego utrzymania i wdrożenia wszystkich użytkowników (pracowników umysłowych, fizycznych, pracujących w biurze jak i poza nim – budowa, objazd, dom, ze stały dostępem do komputera czy też tylko czasowym w domu lub tzw. kiosku pracowniczym). Nasze prace nad oprogramowaniem, jego rozwojem i przyjętym jego kierunkiem wynikają ze ścisłej współpracy z obsługiwanymi przedsiębiorstwami i ich pracownikami. Stoimy na stanowisku, iż przedsiębiorstwa będą działały w oparciu o wiele specjalistycznych systemów informatycznych i zarządczych, które funkcjonowanie będą każdorazowo dostosowane do specyfiki zakładu. Systemy te otrzymują i dostarczają niewiarygodnie dużą ilość informacji, do których ma dostęp nieliczne grono użytkownikiem z licencją i gruntownym przeszkoleniem. Informacje obsługiwane przez te systemy są często kluczowymi, niezbędnymi lub po prostu istotnymi dla innych systemów, pracowników, działów firmy, czy też procesów. Utopią jest możliwość przyznania dostępu do tych systemów dla szerokiej grupy pracowników, pomijając tu względy kosztowe w postaci „nieskończonej” ilości wszelkiego rodzaju licencji, kwestii zarządzania uprawnieniami w takiej ilości systemów „powszechnych”, to niemożliwy jest wdrożenie i odpowiednie przygotowanie pracowników do właściwej obsługi wielu specjalistycznych i skomplikowanych programów). Tym samym, mimo pozyskiwania, tworzenia, gromadzenia i lokalnego przetwarzania nieliczonej ilości informacji przedsiębiorstwa, jako całość nie mają możliwości wykorzystania ich pełnego potencjału.

 

ASCENT - innowacyjne oprogramowanie dla firm

Przygotowaliśmy zatem system ASCENT, który z założenia ma obsługiwać wszystkich użytkowników w firmie (nie ważne, czy to będzie 20, 200, 2000 czy więcej osób):

 • bez względu na ich miejsce w strukturze, tj. czy będą oni członkami jednej firmy, czy zespołem działającym w dużej grupie kapitałowej,
 • bez względu na ich zaawansowanie w obsłudze komputera,
 • bez względu na dostęp do infrastruktury, tj. na to czy mają, czy nie stały dostęp do komputera,
 • bez względu na miejsce pracy, tj. to czy znajdują się w firmie, czy poza nią

i ASCENT ma dostarczać:

 • właściwą informację,
 • we właściwym czasie,
 • do właściwych osób

w najtańszy i najbardziej efektywny sposób a informacje, którymi zarządza ASCENT:

 • mogą pochodzić z jednego źródła (np. z systemu ERP) lub wielu (np. OCR, ERP i rozliczanie produkcji),
 • mogą być przedstawione wprost lub po odpowiedniej obróbce, połączeniu, autoanalizie, autoprzeliczeniu,
 • mogą być informacjami wewnętrznymi lub być dostarczone z zewnątrz (e-mail, bazy zewnętrzne, itp.),
 • mogą być ze źródeł cyfrowych jak i tradycyjnych, papierowych,
 • mogą już istnieć lub dopiero być zbierane (ankiety, uzupełnianie informacji, wnioski, itp.),
 • mogą być prezentowane w dowolnej formie, jako numery, tekst, obraz, wykres, alert.

Wierzymy, że przyszłość firm zależy od sposobu w jaki zarządzają informacją a zatem w jakim miejscu są na ścieżce do Industry 4.0.