Polityka prywatności

 

SoftConnect sp. z o.o. podejmuje działania w celu ochrony praw użytkowników swojej witryny internetowej oraz zagwarantowania im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Zamieszczone na stronie formularze mają za zadanie ułatwić kontakt użytkowników z naszą spółką a przekazywane za ich pośrednictwem dane są umieszczane w nich dobrowolnie.

Korzystając z naszej witryny internetowej użytkownik akceptuje niniejszą politykę prywatności.

SoftConnect nie zobowiązuje użytkowników do przekazywania danych osobowych. W wybranych funkcjonalnościach (wyraźnie oznaczonych) naszej witryny internetowej, szczególności poprzez formularz kontaktowy może dojść do pozyskania a następnie gromadzenia przez nas danych osobowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz regulacjami RODO. Użytkownicy którzy przekazali nam swoje dane osobowe mają m.in. prawo do dostępu w zakresie ich treści, zmiany (poprawienia, uzupełnienia), żądania zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest SoftConnect sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini.

SoftConnect sp. z o.o. jest odpowiedzialnym podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies.

SoftConnect sp. z o.o. nie zamieszcza plików cookies dla zidentyfikowania użytkowników.

Pliki cookies oraz logi systemowe służą do zbierania informacji dotyczących m.in. adresów IP użytkowników, danych czasowych i ilościowych połączenia, rodzajów odwiedzanych serwisów i usług.

SoftConnect sp. z o.o jest podmiotem uprawnionym w zakresie dostępu do danych pozyskanych przy pomocy plików cookies.

Pliki cookies służą zagwarantowaniu właściwego funkcjonowania naszej witryny internetowej.

Pliki cookies są zapisywane w trakcie korzystania przez użytkownika z naszej witryn bezpośrednio na jego komputerze.

Pliki cookies są plikami, które umożliwiają nam prawidłowe wyświetlanie treści naszej witryny internetowej.

Pliki cookies są wykorzystywane jedynie na wewnętrzne potrzeby prawidłowego działania naszej witryny internetowej pod kątem jej wydajności, udoskonalania oraz w zakresie analiz statystycznej (statystyki wizyt internautów). Pliki te pozwalają nam na optymalizacje działania witryny i pełniejsze zaspakajanie potrzeb jej użytkowników.

Pliki cookies mogą zostać wykorzystanie w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez użytkownika i w takim przypadku mogą zostać przekazanie właściwym organom.

Każdy użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki pod kątem obsługi plików cookies, aby zarządzać ich włączaniem lub wyłączaniem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji wybranej przez użytkownika przeglądarki.

Ograniczenie wykorzystania plików cookies może powodować wadliwe działanie witryny.

Prócz możliwości ograniczenia wykorzystania plików cookies, o której mowa powyżej, użytkownik nie zgadzający się z przedstawionymi uregulowaniami może zaprzestać korzystać z naszej witryny internetowej. Witryna internetowa www.soft-conn.com ma charakter informacyjny.

Dokładamy starań aby treści prezentowane na naszej witrynie internetowej były prawidłowe, kompletne i aktualne Mimo naszej staranności nie możemy jednak zagwarantować poprawności wszystkich informacji tam zamieszczonych i nie ponosimy odpowiedzialności (w zakresie szkody i zadośćuczynienia) za bezpośrednie lub pośrednie straty, jakie mogą wyniknąć z korzystania przez użytkownika z naszej witryny.

Na naszej witrynie mogą również użytkownicy znaleźć odwołania do witryn zewnętrznych. Również w tym zakresie dokładamy starań, aby treści prezentowanie na witrynach zewnętrznych były odpowiedniej jakości. Nie gwarantujemy jednak ich pełnej poprawności i nie odpowiadamy za zamieszczone tam treści.

Witryna internetowa www.soft-conn.home.pl jest na bieżąco aktualizowana a treści na nie zamieszczone podlegają ustawicznej weryfikacji. Z tego powodu zastrzegamy możliwość wprowadzania nowych informacji, zmiany informacji istniejących oraz usuwania informacji w każdym czasie, bez ograniczenia i bez uzasadnienia. Zastrzeżenie powyższe dotyczy również niniejszej polityki prywatności.

W razie pytań serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu z nami – biuro@soft-conn.com lub przy pomocy zamieszczonego na stronie formularza kontaktowego.