Moduły i elementy oprogramowania

Nasze oprogramowanie jest tworzone tak, aby można kompleksowo zrealizować wsparcie zarządzania informacją w firmie. Technicznie jest jednakże podzielone na wyodrębnione jednostki w postaci modułów i programów, które pozwalają nam lepiej dostosować naszą ofertę do Państwa oczekiwań.

Nasze oprogramowanie jest tworzone tak, aby można kompleksowo zrealizować wsparcie zarządzania informacją w firmie. Technicznie jest jednakże podzielone na wyodrębnione jednostki w postaci modułów i programów, które pozwalają nam lepiej dostosować ofertę do Państwa oczekiwań.

Na podstawowe moduły i programy składają się:

 • Workflow
 • OCR Serwis
 • OCR Weryfikator
 • Raporty i analizy
 • Panel managerski (dashboard)
 • Zarządzanie danymi i obiektami
 • Integracja z systemami zewnętrznymi
 • Excel serwis
 • Zarządzanie płatnościami
 • Weryfikator paczek płatności
 • Samoobsługa pracownicza (kiosk pracowniczy)
 • Harmonogramy (diagram Gantta)
 • Archiwum dokumentów
 • Kreator numerów
 • Mail serwis
 • Powiadomienia e-mail
 • Paski wynagrodzeń
 • Zadania
 • Panel administracyjny
 • Bezpieczeństwo
 • Obiegi
 • Obiekty
 • Raporty