Obiekty ASCENT

… czyli jak zbudować zarządzanie obiektami, kartotekami, zdarzeniami, których nie mamy w innych specjalistycznych systemach.

Obiekt – to materialny (np. faktura, pracownik, ankieta, budynek, umowa, samochód, karta parkingowa, sala, klient, pełnomocnictwo) lub abstrakcyjny (np. projekt, stanowisko, weksel, sprawa, proces) element w postaci zbioru danych połączonych wspólnym mianownikiem i gromadzonych w usystematyzowany sposób. Obiekt służy tworzeniu usystematyzowanych zbiorów danych, dla których prowadzi się najczęściej metrykę (kartotekę).

Obiekty są tworzone, jako uzupełnienie zbioru danych tworzonych w systemach specjalistycznych lub budowy zbioru danych, które nie występują w tych systemach. Podstawowym miejsce do budowy obiektów i zbierania na ich potrzeby danych są systemy klasy ERP (np. kartoteki dostawców i odbiorców) i kadrowo-płacowe (kartoteki pracownicze). Obiekt nie ma za zadanie zastąpić tych systemów a jedynie uzupełnić brakujące w nich dane, umożliwić łączeni i wymianę danych miedzy tymi systemami oraz dostarczyć te dane do użytkowników nie posiadających dostępu do systemów specjalistycznych.

Obiekt posiada swoją tożsamość, ma zdefiniowany stan oraz określone są reguły jego zachowania.

Obiekt, w ramach swojej tożsamości jest zindywidualizowanym, niepowtarzalnym i samodzielnym bytem, którym możemy zarządzać (tj. każdy obiekt, np. faktura ma swój niepowtarzalny numer).

Obiekt ma również możliwość zdefiniowania swojego stanu, tj. jego miejsca w procesie, jego cyklu życia, itp., dzięki czemu możemy lepiej organizować pracę na obiektach, prościej nimi zarządzać oraz czerpać z tego dodatkowe informacje w raportach.

Obiekt to również możliwość ustalenia reguł dotyczących jego zachowania, tj. zachowania obiektu w czasie. Reguły zachowania mogą dotyczyć zarówno zachowania obiektu jako:

  • całość (np. upływ czasu powoduje zmianę stanu obiektu – pełnomocnictwo z zakreślonym okresem ważności, z „AKTYWNE” na „NIEAKTUALNE”) lub
  • poszczególnych danych takiego obiektu (np. zbliżający się termin upływu ważności umowy powoduje wysłanie informacyjnego lub przypominającego emaila).