OCR ASCENT

… czyli jak ze zwykłego dokumentu papierowego przekazujemy Wam elektroniczne informacje, na które czekacie.

Jak działa OCR ASCENT?

OCR (Optical Character Recognition) – to w terminologii programów komputerowych oprogramowanie służące do rozpoznawania tekstu w zeskanowanym dokumencie. Nasz OCR ASCENT jest opracowanym dla przedsiębiorstw profesjonalnym programem do zarządzania całym procesem konwersji dokumentów nieedytowalnych (głównie tradycyjnych papierowych i skanów) na elektroniczne informacje.

OCR ASCENT jest przystosowany do pracy z bardzo dużą ilością dokumentów, które mają podlegać skanowaniu i weryfikacji w ramach szybkiego, efektywnego i taniego procesu. OCR ASCENT przekształca ponad 20 tysięcy stron dokumentów miesięcznie.

OCR ASCENT to program obsługujący rozpoznawanie wzorów i jako taki jest jednym z rozwiązań zaliczanych do kategorii sztucznej inteligencji (SI; AI – Artificial Intelligence).

Technicznie OCR ASCENT składa się z dwóch modułów:

 • OCR Serwis
 • OCR WEryfikator

OCR Serwis

OCR Serwis nadzoruje proces zaczynający się od otrzymania elektronicznego dokumentu nieedytowalnego (np. skan) a kończący na wysłaniu do OCR Weryfikator gotowego zestawu edytowalnych informacji elektronicznych.

OCR Serwis rozpoznaje tekst w nieedytowalnym dokumencie oraz prowadzi szereg działań na dokumencie, w tym procesy:

 • sprawdzania danych (np. poprawność numeru NIP),
 • weryfikacji danych (np. zgodności rachunku bankowego wskazanego na dokumencie z zapisanym w systemie),
 • korekty danych (np. wskazany na rachunku termin płatności zastępuje terminem płatności wynikającym z umowy),
 • uzupełnienia danych (np. wstawia numery kontaktowe przypisane do kontrahenta).

OCR Weryfikator

Po otrzymaniu z OCR Serwis pakietu danych OCR Weryfikator umożliwia operatorowi zaawansowaną pracę na danych odczytanych lub związanych z tymi z dokumentu, a w szczególności:

 • umożliwia półautomatyczne uzupełnienie niezidentyfikowanych danych (poprzez zaznaczenie fragmentu dokumentu uzupełnia odczytanymi danymi wskazany przez operatora zakres),
 • umożliwia edycję, zmianę bądź ręczne uzupełnienie wszystkich wymaganych zakresów,
 • za pomocą rozbudowanych funkcjonalności pozwala na przekształcenie funkcjonalne odczytanych informacji (np. na zeskanowanej fakturze oznaczono termin płatności jako „płatne 7 dni od daty wystawienia faktury”, który to termin operatora za pomocą systemu podpowiedzi i kalendarza zmienia na konkretną datę, która jest niezbędna dla dalszej pracy nad dokumentem (np. na potrzeby eksportu do systemu ERP),
 • pozwala na zweryfikowanie wszystkich obszarów oznaczonych dodatkowymi znacznikami (np. kontrahent oznacza „czerwoną flagą” każdy nieprzypisany do odbiorcy w systemie ERP numer rachunku bankowego, celem dodatkowej weryfikacji jego poprawności oraz eliminacji zagrożenia wyłudzenia „podstawioną” fakturą.

Elektroniczne informacje

Całość procesu obróbki poprzez OCR Serwis oraz OCR Weryfikator nieedytowalnego dokumentu kończy się przygotowaniem do dalszej pracy (druk, eksport do systemu ERP, dekretacja w workflow, akceptacja w workflow, sprawozdanie, raport, automatyczny mail wewnątrz organizacji i na zewnątrz organizacji, itd.) zestawu elektronicznych informacji pochodzących:

 • bezpośrednio z odczytywanego dokumentu oraz
 • uzupełnionych automatycznie, półautomatycznie lub ręcznie na bazie danych z odczytywanego dokumentu, m.in. przy wykorzystaniu danych z innych systemów (np. ERP, kadrowego, technicznego),
 • opracowanych (wyliczonych, połączonych, rozłączonych, sprawdzonych itp.) automatycznie na bazie danych z odczytywanego dokumentu.