Funkcjonalności OCR ASCENT

Podstawowe funkcjonalności OCR ASCENT

Funkcjonalności OCR ASCENT zawierają się w odpowiedzialności za przekształcenie nieedytowalnego dokumentu (np. zeskanowanego dokumentu - plik PDF) w dokument edytowalny, który można przeszukiwać i wydobywać z niego poszczególne informacje (np. nazwisko, numer zamówienia, numer NIP, data, konto bankowe, wartość, waluta, indeks, producent, termin, stanowisko, dział, nazwę firmy, adres, numer rysunku, numer rejestracyjny, kolor, numer telefonu, REGON, numer seryjny, kod producenta, waga, rozmiar, wysokość).

Funkcjonalność OCR ASCENT, w ich podstawowym zakresie to:

  •  konwertowanie obrazów na tekst do edycji (np. zamówień, faktur, wniosków) a równocześnie
  •  umożliwienie rozpoznawanie obrazów (np. kodów kreskowych).

Weryfikacja informacji

Funkcjonalności OCR ASCENT to również zaszyte rozwiązania zarządzania procesem przygotowania informacji, które po konwersji obrazu na tekst prowadzą wieloetapową weryfikację zeskanowanych informacji. Weryfikacja może przybrać formy kontroli informacji:

  • automatycznej (porównania do innych danych w systemie Ascent lub systemie zewnętrznym – np. ERP czy kadrowo-płacowym, sprawdzenie poprzez liczby kontrolne poprawności numeru NIP, PESEL),
  • półautomatycznej (wskazanie obszarów wrażliwych – np. zaznaczenie wybranym wskaźnikiem, tzw. „czerwona flaga” rachunku bankowego, którego nie przypisano do klienta w innym systemie ERP lub za pomocą którego nie dokonano dotychczas żadnej płatności),
  • ręcznej (porównawcza prezentacja danych obrazu i elektronicznego odczytu dla celów weryfikacji dokonywanej przez operatora).

Uzupełnienia informacji

Funkcjonalności OCR ASCENT to także liczne funkcje uzupełniania pakietu informacyjnego, w powiązaniu do konwertowanego obrazu. Uzupełnienia mogą mieć postać:

  • automatyczną (np. identyfikacja nazwy kontrahenta powoduje dodanie jego danych adresowych z systemu ASCENT lub systemu zewnętrznego np. CRP, ERP),
  • półautomatyczną (np. wskazany termin płatności w formie opisu, za pomocą kalendarzy, kalkulatorów i rozpoznanych tekstów pomocniczych pozwala przekształcić szybko i bezbłędnie przykładowy format „płatne 7 dni od daty wystawienia faktury” na konkretną datę „płatne do 31.12.2018 roku”),
  • ręczną (możliwość dodania każdego rodzaju informacji, w postaci np. opisu tekstowego „zamówienie dostarczone osobiście na dziennik podawczy biura w Krakowie”, wyboru z listy możliwości „stan przesyłki bardzo dobry, dobry, akceptowalny, nieakceptowalny”, odznaczenia – tzw. tip, mark).

Funkcjonalności OCR ASCENT umożliwiają prawidłowe przypisanie i kategoryzację rozpoznanego tekstu, w ten sposób umożliwiając dalszą automatyczną lub półautomatyczną obróbkę informacji, zestawu informacji czy też dokumentu z informacjami (np. przypisanie skanowanego dokumentu jako faktury, która ponadto ma zdefiniowane przez użytkownika właściwości decydujące o skierowaniu jej w toku dalszej pracy bezpośrednio do właściwej grupy pracowników opisujących / akceptujących).