Korzyści

OCR ASCENT

Jakie korzyści daje OCR ASCENT?

Korzyści z OCR ASCENT to przede wszystkim liczne optymalizacje procesu opracowywania i wprowadzania przychodzących dokumentów nieelektronicznych (np.: faktury, zamówienia, ankiety) lub nieedytowalnych dokumentów elektronicznych (np.: skany faktur, zamówień, pliki nieedytowalne PDF, zdjęcia dokumentów, zrzuty ekranowe, itp.).

Korzyści z OCR ASCENT to zatem korzyści w zakresie „wprowadzania” informacji do firmy:

  • ze znacząco skróconym czasem,
  • z radykalnie zmniejszonymi kosztami (mniejsze koszty obsługi administracyjnej)

Ponadto, zalety OCR ASCENT wynikają z bezkompromisowej poprawy jakości informacji „wprowadzanych” do firmy (znaczący spadek błędów we wprowadzanych informacjach).

Zatem korzyści z OCR ASCENT oznaczają pozyskiwanie informacje niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa:

  • szybciej,
  • taniej i
  • lepszej jakości

Zaawansowane zarządzanie informacjami

Mniej oczywiste a nie mniej znaczące są korzyści z OCR dotyczące przejścia z prostego zarządzania dokumentem na wielowątkowe i rozbudowane zarządzanie poszczególnymi informacjami zawartymi w dokumencie. Otwiera to przed firmą zupełnie inne możliwości z zakresu zarządzania informacją, a zatem budowania przewagi konkurencyjnej.

OCR ASCENT umożliwia rozbudowywanie, uzupełnianie, przekształcanie (więcej o tym na stronie o funkcjonalnościach OCR ASCENT) informacji z obrabianych dokumentów a zatem udostępnia menagerom firmy najlepsze biznesowe narzędzie decyzyjne, tj. dobrą, odpowiednią, kompleksową i szybką informację.

Korzyści z OCR ACENT wynikają także z możliwości wsparcia przydziału i kategoryzowania dokumentów (np. jako faktura zakupowa, zamówienie wydziałowe, ankieta dostawcy). Kategoryzacja dokumentów umożliwia natomiast dalszą automatyzację procesów odpowiadających za zarządzanie dokumentami (workflow, automatyczny email, itp.).