Raporty ASCENT

… czyli jak prosto i skutecznie zebrać, opracować i przedstawić właściwe informacje, właściwym osobom we właściwym czasie.

Czym są Raporty ASCENT?

Raporty ASCENT to zbieranie, ocena i przedstawianie danych. Raporty ASCENT prezentowane są konkretnym użytkownikom, którzy otrzymują je w wskazanych terminach i we wskazany sposób.

Raporty ASCENT zbierają informacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Wewnętrznie Raporty ASCENT zbierają informacje z całości systemu ASCENT, czyli przede wszystkim:

  • informacje pozyskane i opracowane w trakcie procesu OCR ASCENT (np. informacje z ankiety zadowolenia klienta),
  • informacje wprowadzone i opracowane w ramach Workflow ASCENT (np. zaraportowany czas pracy i wykonane zadania),
  • informacje wprowadzone i opracowane w ramach zarządzania Obiektami ASCENT (np. informacje zawarte w metryce umowy),
  • informacje wygenerowane automatycznie przez system ASCENT (np. ilość zadekretowanych faktur przez Panią Annę Nowak w dniu 11 maja 2018 roku między godziną 8.30 a 9.50).

Zewnętrznie Raporty ASCENT zbierają informacje ze wszystkich skomunikowanych (zintegrowanych) systemów, czyli przede wszystkim:

  • informacje, które są zawarte w systemie ERP,
  • informacje z systemu kadrowo-płacowego,
  • informacje z programów obsługujących urządzenia pomiarowo-identyfikacyjne (np. RCP, waga, identyfikacja numerów rejestracyjnych).

 

Dane udostępniane w Raportach ASCENT

Raporty ASCENT po zebraniu informacji wykonują automatyczne, inteligentne operacje opracowania danych, tak aby użytkownik uzyskał najprostszą i najbardziej czytelną informację. Tym samym w ramach Raportów ASCENT następuje m.in. przeliczanie, grupowanie, łączenie, rozdzielanie, przemienianie liczbowo-tekstowe, wskaźnikowanie danych.

Opracowane dane Raporty ASCENT prezentują w bardzo dużej i zróżnicowanej ilości postaci, m.in. tabel, zestawień aktywnych drill-down, wykresów oraz wskaźników.

Dostęp do Raportów ASCENT mają użytkownicy według ściśle określonych kryteriów a zatem każdy raport ma zdefiniowaną grupę odbiorców a z racji charakteru systemu ASCENT, tj. jego powszechności w firmie dostęp może mieć jedna wybrana osoba, jak i cały zakład (nawet pracownicy fizyczni nieposiadający komputera – dostęp za pomocą pulpitu pracowniczego lub z poziomu komputera, tabletu, komórki – sprzętów prywatnych).

Raporty ASCENT to też możliwość ustawiania czasu prezentacji raportu (co łączy się często z formą jego prezentacji). Tym samym raporty mogą być prezentowane:

  • cały czas w ramach pulpitu programu, który pracownik widzi codziennie przy włączeniu systemu lub powrocie na stronę startową,
  • cały czas w ramach modułu raportów,
  • okresowo, w ramach otrzymywania automatycznych maili, które ponadto mogą kierować następnie na stronę modułu raportowego.