Usługi

 

Specjalizujemy się w budowie i wdrażaniu specjalistycznego systemu do zarządzania informacjami zebranego pod wspólnym mianownikiem ASCENT. Oprogramowanie to jest elastyczne, modyfikowalne a tym samym customizowane.

Jednakże, posiadając bardzo dobry, otwarty i doświadczony zespół programistów realizujemy również jednostkowe, indywidualne zlecenia programistyczne dla potrzeb obsługi wybranych i często bardzo specjalistycznych procesów.

Zapraszam zatem do kontaktu z nami i wspólnej realizacji indywidualnych projektów programistycznych.